UNESCO ühendkoolide võrgustik

UNESCO ühendkoolide projekt (Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkooli staatus näitab, et kool on teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja uuendusmeelsem.

UNESCO ühendkoolide projektis osaleb üle 9900 kooli ligi 180 riigist. Eestis on hetkel 21 UNESCO ühendkooli ja kolm kandidaatkooli. Koolide nimekirja saab vaadata siin.

UNESCO Eesti ühendkoolide ühised tegevused on seotud kestliku arengu eesmärkide ning säästvat arengut toetava haridusega. Mõningad ühised tegevused pannakse paika iga õppeaasta alguses, kuid võrgustikus osalevate koolide ettevõtmised ei ole nendega piiratud. Oodatakse õpetajate ja õpilaste loovat lähenemist ning initsiatiivi, nõu annab UNESCO ühendkoolide koordinaator Johanna Helin (johanna at mondo dot org dot ee). 

UNESCO ühendkoolide tegevuste alla kuulub Rahvusvaheline Läänemere projekt (BSP)