UNESCO loovlinnade võrgustik

UNESCO loovlinnade võrgustik loodi 2004. aastal ning hõlmab seitset linnade kategooriat: kinolinnad, käsitöö ja rahvakunsti linnad, disainilinnad, gastronoomialinnad, kirjanduslinnad, meediakunsti linnad, muusikalinnad. 2017.a märtsi seisuga kuulub võrgustikku 116 linna 54 riigist. Eestist kuulub loovlinnade võrgustikku Tartu linn kirjanduslinnade kategoorias. 

UNESCOle on tähtsad kultuuriline mitmekesisus ja loomemajandus. Kuulumine loovlinnade võrgustikku loob linnale võimaluse tõsta esile oma linna kultuurilist väärtust, tähtsustada loovuse rolli linna sotsiaalses ja majanduslikus arengus, vahetada kogemusi teiste loovlinnadega, edendada innovatsiooni, soodustada kultuurilise väärtusega kaupade levikut kohalikel ja rahvusvahelistel turgudel. Võrgustikku kuuluva linna staatus on alatine ning see vajab pidevat toetust nii kodanikuühiskonnalt, kohalikult omavalitsuselt kui ka valitsuselt.

2017. aastal saab esitada taotlusi võrgustikuga liitumiseks 16. juunini 2017.
Vajalikud vormid ja lisainfo taotlusprotsessi kohta