Läänemere Projekt (BSP)

Läänemere Projekt (BSP - Baltic Sea Project) on keskkonnaküsimustega tegelev Läänemeremaade koolide võrgustik. Projekti algatas 1989. aastal UNESCO Soome rahvuslik komisjon. Projekt toimib UNESCO egiidi all, võrgustikus osaleb kokku ligikaudu 150 kooli Eestist, Leedust, Lätist, Poolast, Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Taanist ja Venemaalt. Eesti liitus projektiga 1992. aastal (EV Haridusministri käskkiri 16.01.1992, NR 12). 

Läänemere Projekti eesmärgid on suurendada õpilaste teadlikkust Läänemere keskkonnaprobleemidest ning inimese ja looduse vahelisest vastastikusest sõltuvusest, arendada õpilaste võimet märgata keskkonnamuutusi ning suunata õpilasi säästlikumalt käituma.

Läänemere Projekti koordineeriv asutus Eestis on Tartu Keskkonnahariduse Keskus ning Eesti koordinaator Gedy Siimenson, gedy dot siimenson at teec dot ee

Eestis on 30 BSP kooli, koolide nimekirja leiab siit. Kõiki BSP koole oodatakse UNESCO ühendkoolide võrgustikuga liituma.

Läänemere Projektil on koordinaatorriik, mis valitakse iga kolme aasta tagant. 2012. aasta augustist kuni 2015. aasta jaanuarini koordineeris Läänemere Projekti Eesti, alates 2015. aastast toimub rahvusvaheline koordineerimine Venemaalt ning 2018. aastal läheb rahvusvaheline koordineerimine üle Soomele.

BSP koolid saavad osalda loodusteaduslikes programmides, mille rahvusvaheline koordineerimine on jagatud projektis osalevate riikide vahel. Programmide ja koordinaatorite nimekirja leiab siit. Alates 2017. aastast on igal programmil ka Eesti-sisene koordinaator, kellelt Eesti koolid nõu ja tuge saavad. Programmikoordinaatorite nimekirja ja kontaktid Eestis leiab siit.

Läänemere Projekti raames on toimunud mitu rahvusvahelist konverentsi, viimane oli Tallinnas 2015. aastal ning järgmine tuleb Saksamaal 2018. aastal.