Hüdroloogia

Valitsustevaheline koostöö puhta vee küsimustes on üks UNESCO tegevusvaldkondadest. UNESCOs on mitmeid vee-teemasid, kuid Eestis on laiemat kõlapinda leinud ÜRO ainus valitsustevaheline hüdroloogiaprogramm (IHP), mille Eesti rahvusliku komitee rolli täidab Keskkonnaministeeriumi juurde moodustatud veemajanduskomisjon. IHP kontaktisik Eestis on Alvina Reihan

UNESCO rahvusvahelise okeanograafiakomitee (IOC) kontaktisik Eestis on Urmas Lips.