UNESCO ühendkoolide võrgustik

UNESCO ühendkoolide võrgustik (Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkooli staatus näitab, et kool on teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja uuendusmeelsem.

UNESCO ühendkoolide võrgustikus osaleb üle 9900 kooli ligi 180 riigist. Eestis on 21 UNESCO ühendkooli ja kaks kandidaatkooli. Koolide nimekirja saab vaadata siin.

Eesti UNESCO ühendkoolide ühised tegevused on seotud kestliku arengu eesmärkide, maailmakodaniku- ning kestlikku arengut toetava haridusega. Mõningad ühised tegevused pannakse paika iga õppeaasta alguses, kuid võrgustikus osalevate koolide ettevõtmised ei ole nendega piiratud. Oodatakse õpetajate ja õpilaste loovat lähenemist ning initsiatiivi, nõu annab Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator Viktoria Rudenko (unescoschools at mondo dot org dot ee). 

UNESCO ühendkoolide tegevuste alla kuulub Läänemere Projekt (BSP)