UNESCO õppetoolide võrgustik

UNESCO alustas 1992. aastal õppetoolide võrgustiku programmiga, mille eesmärk on toetada UNESCO kompetentsi valdkondadega seotud õppetoolide loomist ning nende institutsionaalse võimekuse tõstmist. UNESCO õppetoolide võrgustik aitab kaasa ülikoolide rahvusvahelisele koostööle, omavahelisele suhtlusele ja teadmiste jagamisele.

Alates 2018. a tegutseb TÜ kultuuriteaduste instituudi koosseisus vaimse kultuuripärandi rakenduslike uuringute UNESCO õppetool, mida juhib UNESCO ERK nõukogu esimees ja TÜ kultuuriteaduste professor Kristin Kuutma. Vaimse pärandi valdkonnas on Tartu Ülikoolil plaanis arendada olemasolevatele headele kontaktidele toetuvat koostööd mitmete ülikoolidega Lätist Belgiani ja Marokost Mehhikoni.

Aastatel 2000-2016 oli Jaan Tõnissoni instituudi juures UNESCO kodanikuhariduse ja multikultuursuse uuringute õppetool. Õppetooli eesmärk oli edendada Eestis kodanikuharidust ja üldhariduse arengut tervikuna, toetades ühiskonna integratsiooniprotsessi, tihendades Eesti rahvusvahelisi sidemeid ning aidates kaasa kodanikuühiskonna toimimisele Eestis. Õppetool viis ellu vastavasisulisi seminare, uuringuid ja projekte ning avaldas materjale.

Infot UNESCO õppetoolide võrgustiku kohta leiab UNESCO veebilehel siit ja juhised õppetooliks kandideerimise kohta siitKui soovite kandideerida UNESCO õppetoolide programmi, võtke ühendust UNESCO Eesti rahvusliku komisjoniga: unesco @ unesco.ee, tel 644 1431.