Filosoofiapäev 2019

Filosoofiapäev „Welcome back home! All of humanity is originally from Africa."*

Filosoofiapäeval toome õpilasteni kübekese Aafrikaga seotud diskussioonist, arutame stereotüüpide ja kuvandite üle ning mõtiskleme maailmakorralduse ja eri piirkondade võimusuhete teemadel. Seome Euroopa ja Aafrika arengu ja ideaalide küsimused küsimustega, mis tõstatuvad Aafrika kirjeldustest ja kujutamisest ja viimaste mõjust meie suhtumisele Aafrikasse – kas ja miks Aafrika on meie jaoks sünge paik; mis meie arvamusi ja arusaami kujundab; kuidas näeme ning viime teisteni „head elu“ ja arengut; kuidas mõjutab meie toimimine maailma ja meie maailmataju ja mis piiranguid seab; kuidas oleks see kõik kõverpeeglis? Nende ja teiste küsimustega tegeleme filosoofiapäeva arutelu ja töötubade käigus.

Toimumiskoht: Jakobi 2 (Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna hoone)
Aeg: 22.11.2019 kell 11.50-16.30

Päevakava

11.50-12.00: avasõnad
12.00-13.45: filosoofiline arutelu Aafrikast ja Euroopast, stereotüüpidest ja kuvanditest, maailmakorrast ja võimusuhetest. Vestlevad Hasso Krull ja Karin Veski, arutelu juhib Mats Volberg.
13.45-14.45: lõunapaus
14.45-16.10: filosoofiline mänguline tegevus õpilastele; kogemused ja muljed eSwatinist (Laura Toomlaid) / pedagoogiline töötuba õpetajatele "Gümnaasiumi filosoofiakursuse ülesehitamine uurimusliku kirjutamiskursusena" (Leo Luks)
16.10-16.15: jalasirutuspaus
16.15-16.30: lõpetus

* Eesti k. "Tere tulemast tagasi koju! Kogu inimkond pärineb Aafrikast." 

Korraldajad: Madli Kumpas, Leo Luks, Mats Volberg