Läänemere Projekt (BSP)

Läänemere Projekt (BSP – Baltic Sea Project) on keskkonnaküsimustega tegelev Läänemeremaade koolide võrgustik. Projekti algatas 1989. aastal UNESCO Soome rahvuslik komisjon. Projekt toimib UNESCO egiidi all, võrgustikus osaleb kokku 173 kooli Eestist, Leedust, Lätist, Poolast, Rootsist, Saksamaalt, Soomest, Taanist ja Venemaalt. Osalevad koolid on kantud Google kaartide keskkonnas loodud UNESCO Baltic Sea Project Schools kaardile. Eesti liitus projektiga 1992. aastal (EV Haridusministri käskkiri 16.01.1992, NR 12). 

Läänemere Projekti eesmärgid on suurendada õpilaste teadlikkust Läänemere keskkonnaprobleemidest ning inimese ja looduse vahelisest vastastikusest sõltuvusest, arendada õpilaste võimet märgata keskkonnamuutusi ning suunata õpilasi säästlikumalt käituma.

Läänemere Projekti koordineeriv asutus Eestis on Tartu Keskkonnahariduse Keskus ning Eesti koordinaator Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Eestis on 30 BSP kooli, koolide nimekirja leiab siit. Kõiki BSP koole oodatakse UNESCO ühendkoolide võrgustikuga liituma.

Läänemere Projektil on koordinaatorriik, mis valitakse iga kolme aasta tagant. 2012. aasta augustist kuni 2015. aasta jaanuarini koordineeris Läänemere Projekti Eesti, 2015.-2018. aastal toimus rahvusvaheline koordineerimine Venemaalt ning alates 2018. aasta sügisest koordineerib projekti rahvusvaheliselt Soome. Soomlased on alustanud ka uue BSP kodulehe ja blogi loomisega.

BSP koolid saavad osalda loodusteaduslikes programmides, mille rahvusvaheline koordineerimine on jagatud projektis osalevate riikide vahel. Programmide ja koordinaatorite nimekirja leiab siit. Alates 2017. aastast on igal programmil ka Eesti-sisene koordinaator, kellelt Eesti koolid nõu ja tuge saavad. Programmikoordinaatorite nimekirja ja kontaktid Eestis leiab siit.

Läänemere Projekti raames toimuvad üle mõne aasta rahvusvahelised konverentsid, näiteks toimus 2015. aastal võrgustiku konverents Tallinnas ning 2018. aastal Saksamaal.

2019. aastal sai BSP 30-aastaseks. Juubeliaastal ilmus Tartu Loodusmaja ja Keskkonnahariduse Ühing Etalon eestvedamisel ning Haridus-ja Teadusministeeriumi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toel kogumik “Head näited Läänemere Projekti tööst 1989-2019”.

Uuendatud: 28.06.2021