Koostööpartnerid

UNESCO ERK teeb tihedat, igapäevast koostööd ministeeriumide ja avaliku sektori asutustega. Peamised koostööpartnerid on Kultuuriministeerium, Haridus- ja teadusministeerium, Välisministeerium ja Keskkonnaministeerium. Oluliseks koostööparnteriks on Eesti esindus UNESCO juures ning Euroopa UNESCO rahvuslike komisjonide võrgustik

Lisaks on meil hea koostöö mitmete valitsusväliste organisatsioonidega Eestis: MTÜ Mondo, kes koordineerib UNESCO Ühendkoolide võrgustikku Eestis; Tartu Keskkonnahariduse Keskus, kes koordineerib UNESCO egiidi all toimivat Rahvusvahelist Läänemere projekti, BSP (Baltic Sea Project), mis on suunatud Läänemeremaade kooliõpilastele ja õpetajatele; MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ), kes on avalikes huvides tegutsev arengukoostööst huvitatud ja selles valdkonnas tegevate organisatsioonide ühendus. AKÜ tegevuse eesmärk on arengukoostöö poliitika tõhustamine ja praktiline edendamine ning avalikkuse teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest. Arengukoostöö Ümarlaud on katusorganisatsioon, mis ühendab arengukoostöö valdkonnas tegutsevaid või sellest huvituvaid Eesti kodanikuühendusi. UNESCO ERK on AKÜ liige; Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, kelle missioon on rahvakultuuri hoidmine ja arendamine. Koostööd tehakse vaimse kultuuripärandi vallas; Tartu Ülikooli eetikakeskus, kellega koostöös tähistatakse igal aastal Tartus rahvusvahelist filosoofiapäevaEesti Koostöö Kogu (EKK), kes on Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik. EKK sihiks on oma osaliste seisukohtade teadvustamine, kooskõlastamine ning selle alusel hinnangute ja ettepanekute kujundamine riigi tuleviku võtmeküsimustes.