Kvartaliaruanded

Vastavalt riigivaraseaduse § 97 lg 6 esitab sihtasutus oma kodulehel kvartali kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande.

2022. a I kvartal

2022.a II kvartal

2022.a III kvartal