UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon moodustati Vabariigi Valitsuse korraldusega 17. augustil 1992 (nr. 317-k) vastavalt UNESCO põhikirja VII artiklile ning kooskõlas UNESCO Rahvuslike Komisjonide hartaga. Alates 1999. a tegutseb UNESCO ERK sihtasutuse vormis. 

UNESCO ERK on ühenduslüliks ja koordineerijaks UNESCO peakorteri ja UNESCO tegevusega seotud isikute ja asutuste vahel Eestis. Komisjon koosneb kolmest struktuuriüksusest: nõukogu, nõukoda ja sekretariaat.

Sekretariaadis töötab 3 inimest:

- Peasekretär Kerli Gutman
- Haridusprogrammide koordinaator Madli Kumpas
- Kultuuriprogrammide koordinaator Margit Siim

SA UNESCO ERK nõukogu on organisatsiooni kõrgeimaks juhtimisorganiks. Koosseis alates 17.10.2018:

- Kristin Kuutma – Nõukogu esimees, Tartu Ülikool
- Reet Palis – Kultuuriministeerium
- Asta Tuusti – Keskkonnaministeerium
- Laura Limperk – Haridus- ja Teadusministeerium
- Arvo Anton – Välisministeerium
- Siim Raie – Muinsuskaitseamet
- Riina Laigo – Rahandusministeerium 

UNESCO ERK nõuandev organ on nõukoda, kus on kuni 25 liiget. Nõukoja ülesandeks on nõukogu ja juhatuse nõustamine UNESCO teemavaldkondadesse kuuluvates küsimustes ning konventsioonide ja programmide rakendamises osalemine. Nõukotta kuuluvad UNESCO programmide, projektide ja võrgustike Eesti esindajad. Koosseis alates 25.03.2019:

- Toivo Jullinen - UNESCO maailma mälu programmi Eesti kontaktpunkt;
- Viktoria Rudenko - Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku koordinaator; 
- Gedy Matisen - UNESCO Läänemere projekti Eesti koordinaator;
- Alvina Reihan - UNESCO valitsustevahelise hüdroloogiaprogrammi Eesti rahvusliku komitee esindaja;
- Toomas Kokovkin - UNESCO programmi "Inimene ja biosfäär" Eesti kontaktpunkt, UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala nõukoja esindaja; 
- Marja Unt - UNESCO kirjanduslinn Tartu kontaktpunkt; 
- Heikki Bauert - UNESCO geoparkide ja geoteaduste programmi Eesti kontaktpunkt; 

UNESCO ERK nõukoja töökord