UNESCO ühendkoolide võrgustik

UNESCO ühendkoolide võrgustik (Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolide võrgustikus on üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist. Osalemine võrgustikus toetab haridusasutust kvaliteetse hariduse andmisel, pakub võimalusi koostööks, oma tegevuste tutvustamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Võrgustiku liikmete missioon on kasvatada avatud, keskkonnast ja inimestest hoolivaid ja ühiskondlikult aktiivseid inimesi. 

2018. aasta kevadel valmis Eesti koolidele uus juhendmaterjal "UNESCO ühendkoolide võrgustiku tutvustus ja juhised Eesti ühendkoolidele", mille kinnitas UNESCO ERK juhataja 10.05.2018 käskkirjaga.

UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti (BSP) võrgustike ühinemine toimus 2018/19. õppeaastal. Koos Läänemere Projekti koolidega kuulub Eestis UNESCO ühendkoolide võrgustikku 45 kooli. Eesti UNESCO ühendkoolide nimekiri on siin ja nende paiknemist Eesti kaardil saab vaadata siin.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevused on seotud kestliku arengu eesmärkide, maailmakodanikuhariduse ja kestlikku arengut toetava haridusega ning panustavad Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades toodud kaheksa üldpädevuse kujundamisse. Võrgustiku ühised tegevused pannakse paika iga õppeaasta alguses, kuid võrgustikus osalevate koolide ettevõtmised ei ole nendega piiratud. Oodatakse õpetajate ja õpilaste loovat lähenemist ning initsiatiivi, nõu annavad Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator Viktoria Rudenko (unescoschools at mondo dot org dot ee) ja Läänemere Projekti koordinaator Gedy Siimenson (gedy dot siimenson at teec dot ee).