UNESCO Eesti rahvuslik komisjon

UNESCO on ÜRO eriorganisatsioon, mille eesmärk on aidata kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele maailmas, edendades rahvusvahelist koostööd hariduse, kultuuri, teaduse, IKT ja meedia vallas. Paljud UNESCO teemad on valdkondadevahelised ja -ülesed. Eesti ühines UNESCOga 14. oktoobril 1991.

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon on koordineerijaks UNESCO ja Eestis UNESCO tegevusega seotud organisatsioonide, asutuste ning isikute vahel. Me loome neile võimaluse olla kaasatud UNESCO töösse ning kindlustame Eesti osaluse ülemaailmses koostöös ühiste väärtuste loomisel.  

UNESCO ERKi tutvustava voldikuga saate tutvuda siin.