Haridus

Haridus on UNESCO keskne ja läbiv teema. UNESCO tegeleb hariduse teemadega kultuuri ja teaduse kõrval proportsionaalselt kõige rohkem.

Hariduse abil aitab UNESCO maailmas luua ja hoida rahu, kaotada vaesust ning toetada kestlikku arengut. UNESCO peamiseks ülesandeks hariduse vallas on nõustada eri tasanditel – üleilmselt, regiooniti ja riigiti – hariduspoliitika kujundamist ning elluviimist, arvestades kaasaegsete raskuste ja proovikividega. Täpsemalt saab UNESCO haridusvaldkonna tegevuste kohta lugeda inglise keeles siit.

UNESCO rõhuasetustest on Eestis hariduse valdkonnas olulisemateks teemadeks:

  • kestliku arengu eesmärk 4 ja alaeesmärk 4.7, sh kestlikku (e. jätkusuutlikku, säästvat) arengut toetav haridus ja maailmakodanikuharidus,
  • noorte aktiivne ühiskonnas osalemine,
  • Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustik ja BSP.

Menüüst leiab mõne aktuaalse teema ja projekti kohta rohkem infot.