Tehisintellekti eetika

UNESCO võttis 2021. aastal vastu esimese üleilmse tehisintellekti eetikat puudutava soovituse, mis loetleb põhimõtted, millest tuleks lähtuda tehisintellekti eetiliseks kasutamiseks erinevates ühiskonnaelu valdkondades.  Soovitus on mõeldud nii riikidele kui erinevatele sidusrühmadele, kelle tööd tehisintellekt mõjutab ja rõhutab, et selle areng ja kasutamine peaks lähtuma üksikisiku, ühiskonna ja inimkonna ning keskkonna ja ökosüsteemi hüvangust.

UNESCO tehisintellekti eetikat tutvustav brošüür asub siin ja soovitus siin.