Mida UNESCO teeb?

UNESCO loodi eesmärgiga edendada maailma rahvaste haridus-, teadus- ja kultuurisuhete kaudu rahvusvahelist rahu ja inimkonna ühist heaolu. 

UNESCO tegeleb rahvastevahelise intellektuaalse koostööga, et muuta maailm elamisväärsemaks. UNESCO tegevus on tõepoolest kõikehõlmav, ühendades haridust, teadust, kultuuri, kommunikatsiooni ja keskkonnakaitset, inimõigusi ja palju muud. Maailma vaimse ja füüsilise pärandi väärtustamise kõrval tegeleb UNESCO ka filosoofiliste ja eetiliste vastuste otsimisega tänapäeva kõige põletavamatele probleemidele.

UNESCO lähtub oma tegevuses kestliku arengu eesmärkidest aastani 2030