Töötamine ja praktika UNESCOs

UNESCOs töötamise ning vabade ametikohtade osas leiab infot UNESCO Careers veebilehelt.

Alla 32-aastastele kõrghariduse omandanud noortele, kes soovivad kandideerida UNESCOsse tööle, on UNESCO käivitanud noorte professionaalide programmi. Noorte professionaalide programm ei toimu regulaarselt, vaid sõltuvalt UNESCO võimalustest. 

Kui noorte professionaalide programm välja kuulutatakse, annab UNESCO peakorter sellest UNESCO ERKile teada. Seejärel kuulutab UNESCO ERK konkursi oma kodulehel avatuks ja programmi kandideerimine käib UNESCO ERKi kaudu.

UNESCOsse praktikale kandideerimise ja avatud voorude kohta leiab infot UNESCO praktikaprogrammi veebilehelt. UNESCO praktikaprogramm on tasustamata.