UNESCO tähtsamad teetähised

November 16, 1945: 37 riiki kirjutasid Londonis alla UNESCO põhikirja ning see jõustus pärast selle ratifitseerimist 20 riigis 4. novembril 1946. Esimeseks peadirektoriks sai Julian Huxley (Inglismaa).
1948: UNESCO soovitab liikmesriikidel teha tasuta alghariduse kõigile kohustuslikuks ja kättesaadavaks.
1952: UNESCO poolt kokku kutsutud valitsustevaheline konverents võtab vastu ülemaailmse autoriõiguse konventsiooni.
1956: Lõuna-Aafrika Vabariik astub UNESCOst välja väites, et mõned organisatsiooni trükised sekkuvad riigi rassilisse problemaatikasse. Riik liitub taas organisatsiooniga 1994. aastal, Nelson Mandela eestvedamisel.
1958: UNESCO Pariisis asuva peakorteri avamine. Hoone kavandasid Marcel Breuer (USA), Pier-Luigi Nervi (Itaalia) ja Bernard Zehrfuss (Prantsusmaa).
1960: UNESCO alustas edukat rahvusvahelist kampaaniat päästmaks Egiptuses asuvat Abu Simbeli templit, mida ähvardas üleujutus pärast Aswan Dam’i ehitamist Niiluse jõele.
1968: UNESCO korraldab esimese valitsustevahelise konverentsi, mille eesmärk on ühendada keskkond ja areng, praegu tuntud kui “säästev areng”. Sellega loodi UNESCO programm “Inimene ja biosfäär“.
1972: Vastu võeti konventsioon, mis käsitleb maailma kultuuri-ja looduspärandi kaitset. Maailmapärandi komitee asutati 1976.a ning esimesed paigad kanti maailmapärandi nimekirja 1978.a.
1974: Paavst Paul VI annab UNESCO rahupreemia John XXIII-le.
1975: Tokyos asutati ÜRO ja UNESCO egiidi all ÜRO ülikool.
1978: UNESCO võtab vastu deklaratsiooni rassi temaatika ja rassiliste eelarvamuste kohta.
1984: USA astub UNESCOst välja viidates lahkarvamustele juhtimises ja muudes küsimustes. Suurbritannia ja Singapur astuvad välja 1985. a. Organisatsiooni eelarve väheneb märgatavalt.
1990: Tais toimuv rahvusvaheline konverents “Haridus kõigile” käivitab ülemaailmse liikumise, mille eesmärgiks on tagada põhiharidus kõigile. Kümme aastat hiljem Dakaris toimuv ülemaailmne haridusfoorum kohustab valitsusi tagama põhihariduse kõigile aastaks 2015.
1992: Loodi Maailma mälu programm, et kaitsta asendamatuid raamatukogude rikkusi ning arhiivikogusid. Nüüd sisaldab see lisaks heli- ja filmiarhiivide teavikuid.
1997: Suurbritannia liitub uuesti UNESCOga.
1998: ÜRO kiitis heaks Inimgenoomi ja inimõiguste ülddeklaratsiooni, mille UNESCO võttis vastu 1997.
1999: Peadirektor Koïchiro Matsuura viib läbi olulised reformid, et ümber korraldada ja detsentraliseerida organisatsiooni personalipoliitika ja tegevus.
2001: Vastu võeti UNESCO kultuurilise mitmekesisuse ülddeklaratsioon.
2003: USA ühineb uuesti UNESCOga.
2003: Võetakse vastu UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon.
2005: Võetakse vastu kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon
2009: UNESCO kümnendaks peadirektoriks valitakse esimene naine organisatsiooni ajaloos – bulgaarlanna Irina Bokova.