UNESCO rahvusvahelise õiguse dokumendid

UNESCO poolt vastu võetud rahvusvahelise õiguse dokumendid jagunevad  kohustava ja soovitava iseloomuga dokumentideks. Esimesse rühma kuuluvad rahvusvahelised lepingud, nagu näiteks konventsioonid ja nende protokollid; teise erinevad resolutsioonid, deklaratsioonid ja soovitused. Vaatamata viimaste mittekohustuslikkusele on neil ometi vaieldamatu moraalne jõud, kuna suur hulk riike on üksmeelselt need dokumendid vastu võtnud ja neid tunnustanud. Seega võib neid vaadelda kui organisatsiooni liikmesriikide poolt laialdaselt tunnustatud põhimõtteid.


UNESCO I peakonverentsi eesistuja Ellen Wilkinson
loeb ette UNESCO põhikirja preambuli
 (London, 1946). ©D.R