UNESCO loovlinnade võrgustik

UNESCO loovlinnade võrgustik loodi 2004. aastal ning hõlmab seitset linnade kategooriat: kinolinnad, käsitöö ja rahvakunsti linnad, disainilinnad, gastronoomialinnad, kirjanduslinnad, meediakunsti linnad, muusikalinnad. 2021.a novembri seisuga kuulub võrgustikku 295 linna. Eestist kuulub loovlinnade võrgustikku Tartu linn kirjanduslinnade kategoorias, Viljandi käsitöö- ja rahvakunstilinnade kategoorias ja Tallinn muusikalinnade kategoorias. 

UNESCOle on tähtsad kultuuriline mitmekesisus ja loomemajandus. Kuulumine loovlinnade võrgustikku loob linnale võimaluse tõsta esile oma linna kultuurilist väärtust, tähtsustada loovuse rolli linna sotsiaalses ja majanduslikus arengus, vahetada kogemusi teiste loovlinnadega, edendada innovatsiooni, soodustada kultuurilise väärtusega kaupade levikut kohalikel ja rahvusvahelistel turgudel. Võrgustikku kuuluva linna staatus on alatine ning see vajab pidevat toetust nii kodanikuühiskonnalt, kohalikult omavalitsuselt kui ka valitsuselt.