2021/22. õa tegevused

9.-11. august Maailmahariduse suvekool alushariduse õpetajatele

16.-19. august Kliimamuutuste ja õigluse teemaline suvekool Viljandimaal

26.–27. august Ühendkoolide aastakonverents ja Läänemere Päeva tähistamine Pärnus

september-veebruar Mondo noortekonkurss kliimamuutustest ja rändest 2021/2022

oktoober–juuni Maailmapäevad 2021/2022 (taotluste esitamise tähtajad 4. oktoober ja 1. märts)

17. september Läänemere Projekti rannikuvaatluste programmi õppepäev

oktoober Õiglase kaubanduse kuu ja uuring

oktoober  detsember Külalistunnid ÜRO matke programmi teemadel

1. oktoober–30. november Rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin

oktoober-november Maailmahariduslikud õppepäevad alushariduse õpetajatele eesti ja vene keeles

25. või 26. oktoober Kodanikuteaduse õppepäev Põlvas: õhu kvaliteet, kliimamuutused ja kestlik areng 

november Filosoofiapäev

31. november Tööde esitamise tähtaeg: UNESCO Week of Sound International Competition “When Sound Creates Image!”

jaanuar–märts Maailmahariduse kursus haridustöötajatele

jaanuar-aprill ÜRO matke programmi ettevalmistavad tegevused (seminar, piirkondlikud rollimängud jms)

märtsi algus Kodanikuteaduse õppepäev: fenoloogia, kliimamuutused ja kestlik areng 

märts–juuni BSP kevadvaatlused (õhukvaliteet, jõe- ja rannikuvaatlus, fenoloogia, lindude ökoloogia, seisuveekogu programm)

22.-26. märts BSP rahvusvahelised tegevused veepäeva tähistamiseks

aprill Kodanikuteaduse õppepäev: järvevaatlus, kliimamuutused ja kestlik areng

aprill Kodanikuteaduse õppepäev: jõevaatlus, kliimamuutused ja kestlik areng

28. aprill-1. mai Rahvusvaheline ÜRO matke

mai–august Läänemere veebiviktoriini auhinna saajate töövarjupäevad loodusteadlaste juures

30. juuni UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmete aasta tegevusaruannete esitamise tähtaeg

Uuendatud: 13.09.2021