Organisatsioon

UNESCO ehk Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon on üks ÜRO 16. eriorganisatsioonist. UNESCO on ÜRO süsteemis ainulaadne oma rahvuslike komisjonide võrgustiku poolest.

Eesti võeti UNESCO liikmeks 14. oktoobril 1991 ning UNESCO Eesti rahvuslik komisjon moodustati Vabariigi Valitsuse korraldusega 17. augustil 1992. 1. jaanuaril 2023 alustas UNESCO Eesti rahvuslik komisjon tööd kultuuriministeeriumi iseseisvaid ülesandeid täitva struktuuriüksusena.

UNESCO ERK on ühenduslüli ja koordineerija UNESCO peakorteri ja UNESCO tegevusega seotud isikute ja asutuste vahel Eestis.