Tallinna linnavalitsus moodustas UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu

Nõukogu moodustamise ajendiks olid 2010.a jaanuaris Tallinna külastanud UNESCO ekspertorganisatsiooni ICOMOSi eksperdi Margaretha Ehrströmi soovitused. Tallinna vanalinn oli UNESCO maailmapärandi komitee teravdatud jälgimise all aastatel 2005-2013, sest komitee heitis korduvalt ette vanalinna põhjaliku kaitsekorralduskava puudumist. Ekspert leidis, et olemasolev Tallinna vanalinna arengukava ei vasta kaitsekorralduskava nõuetele ning tõdes, et üheks tõsiseks probleemiks on ka pärandipaiga üldiseks haldamiseks mõeldud nõukogu puudumine. Ehrström rõhutas, et maailmapärandi paiga nõukogu tuleks luua niipea kui võimalik. Selle nõukogu eesmärgiks on luua Tallinna kui maailmapärandi paiga säilitamiseks ja arendamiseks läbipaistev ja avatud arutelu- ja dialoogikeskkond. Nõukogu vastutab ka kaitsekorralduskava nõutele vastava arengukava koostamise eest ja jälgib selle täitmist. Arengukava esitati UNESCOle 2013. aastal ja see sai UNESCO heakskiidu.  

2022. aastal uundas Tallinna linn nõukogu koosseisu ja põhimäärust.

Nõukogu põhimäärus