Namiibia loomemajanduse akadeemia 2023

Sel sügisel lasti lendu esimene Eesti arengukoostöö ja loomemajanduse pääsuke Namiibias – 30. oktoobrist 1. novembrini 2023 toimus MTÜ Loov Eesti ning UNESCO Eesti ja Namiibia rahvuslike komisjonide koostöös Namiibia pealinnas Windhoekis kultuuripärandi hoidmise ja digitaliseerimise teemaline loomemajanduse akadeemia. Üheskoos korraldati kõrgetasemeline konverents ja noorte ettevõtlushuviliste häkaton, et toetada kestlikku arengut läbi kultuuripärandil põhineva loovettevõtluse edendamise.

Konverents ja häkaton

Windhoekis toimunud loomemajanduse akadeemia koosnes konverentsist „Heritage & Innovation: Finding Business Opportunities in our Cultural Roots“ ja häkatonist „Hack the Heritage“. Konverentsile olid oodatud osalema poliitikakujundajad, kõrgkoolide ja teadusasutuste esindajad, loomemajanduses tegutsevad ettevõtjad. Häkatoni sihtrühmaks olid pärandihuvilised ettevõtlikud noored.

Windhoekis loomemajanduse konverentsil osalejate grupipilt 2023

Ühepäevasel konverentsil osales umbes 100 inimest. Eesti loovust ja teadmisi aitasid maailma viia Ragnar Siil Creativity Labist, Juko-Mart Kõlar ja Ave Matsin Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast, inspiratsioonikõneleja Harald Lepisk ning moderaator ja ärikonsultant Toomas Roolaid. Kohalikku pärandkultuurimaastikku aitasid selgitada Namiibia hariduse-, kunsti- ja kultuuriministeeriumi asedirektor Gerard Vries, sama ministeeriumi loomemajanduse suuna asedirektor Manfred !Gaeb ning rahvuspärandi ning kultuuriprogrammide tegevdirektor Boyson Ngondo. Põnevaid ja praktilisi kogemusi jagas filmivaldkonna ettevõtlusest Joel K. Haikali, kelle film „Invisibles Kaunapawa“ nomineeriti 2021. aastal Oscarile.

Windhoekis loomemajanduse akadeemias osalejad 2023

Kahepäevasel häkatonil osalenud 30 noort omandasid teadmisi tootearendusest, ettevõtlusest, ringmajandusest ja digitehnoloogiatest. Osalejad töötasid motiveeritult kaasa ja haarasid koolitajate nõuandeid lennult. Kokku töötati välja seitse äriideed. Kolme parima idee autorid saavad jätkata Eesti mentoritega tööd üle veebi individuaalsetel nõustamissessioonidel. Võiduideed olid liitreaalsusel põhinev rakendus, mis aitab tutvustada ja säilitada pärandilugusid; hüdropoonilisel ja vett säästval tehnoloogial kohalike ravimtaimede kasvatamine ning ilmastikuolusid leevendavad rahvusmustritest inspireeritud rõivad.

Eesti ekspertide muljed 

Juko-Mart Kõlar: „Minule jättis väga positiivse mulje osalejate siiras huvi meie pakutud teemade vastu – pärast iga ettekannet tuli mitu inimest sisulisi küsimusi arutama, materjale ja kontakte küsima, mis päädis sellega, et meid kutsuti kolmandal päeval Namiibia ülikooli ametlikule kohtumisele, kus Namiibia poolt näidati üles konkreetset huvi koostöö jätkamiseks ja arendamiseks. See võib järgmistel aastatel avada väga põnevaid perspektiive nii Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiale – kuna teemaks olid pärand ja loovettevõtlus –, aga ka laiemale partnerite ringile, kes on seotud loomemajanduse ja loovettevõtluse edendamisega.“

Ragnar Siil: „Eesti ja Namiibia võivad esmapilgul tunduda küll väga erinevad, kuid kõik meie kohtumised kinnitavad, et Namiibias on väga suur huvi õppida meie kogemustest. Eriti valdkondades, mis puudutavad digiühiskonda, kultuurikorraldust, pärandtehnoloogiaid ja ettevõtlikkust. Lisades siia juurde potentsiaalse koostöö ülikoolide vahel kaasaegsete õppekavade loomisel, on reaalne võimalus, et koostöö kujuneb pikaajaliseks ja tulemuslikuks.“

Harald Lepisk: „Namiibia inimesed on ettevõtlikud. Osad olude sunnil, osad enda valikul. Meie omaltpoolt ergutasime neid kõrgema lisandväärtusega ettevõtluse poole ning jagasime kogemusi, kuidas nutika digitaliseerimise abil elu ja teenused palju ladusamalt võiksid toimida. Mina olin positiivselt üllatunud, kui huvitunud ja kaasatud olid kohalikud osalejad – oli tunda, et meie siinviibimine ja pakutav läheb neile korda.”

Ave Matsin: „Mulle teeb rõõmu, et Eesti ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia senised tegevused traditsioonilise käsitöö hoidmisel ja arendamisel pakkusid namiiblastele suurt huvi. Meie reisi kestel toimunud kohtumised näitasid, et sealne pärand on elav ja rikkalik. Loodan, et see käik ei jää viimaseks ning reisi ajal sõlmitud kontaktidest kasvavad välja järgmised vastastikku huvipakkuvad ja kasulikud koostööprojektid.“

Windhoekis loomemajanduse häkatonil osalenud noored ja korraldajad 2023

Taustinfo

Mõtted UNESCOga Namiibias koostööd teha hakkasid idanema 2022. aastal. Seni oli UNESCO ERK teinud UNESCO mandaadi ja võrgustike raames haridusalast koostööd eSwatini UNESCO rahvusliku komisjoniga. Namiibias kui ühes Eesti arengukoostöö sihtriigis tegutsemine oli senisele kogemusele loogiline jätk, millega Namiibia rahvusliku komisjoni, UNESCO Windhoeki kontori ja UNESCO  Lõuna-Aafrika regionaalse büroo kolleegid innukalt kaasa tulid.

UNESCO mandaadist, Namiibia vajadustest, Eesti arengukoostöö prioriteetsetest valdkondadest ja ÜRO kestliku arengu eesmärkidest lähtuvalt jõuti loomemajanduse valdkonnani temaatilise fookusega pärandil. Namiibia rikas ja mitmekesine kultuuripärand peegeldab riigi ajalugu ja põlisrahvaste pärandit. Viimastel aastakümnetel on Namiibias nagu mujalgi maailmas üha enam levimas arusaam, et kultuur ja loomemajandus aitavad luua töökohti ja uuenduslike ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu, mõjutavad elanike elujärge ja riigi majanduslikku käekäiku ning toovad riiki välisinvesteeringuid. Aafrika ja UNESCO läbiva prioriteedina valiti sihtrühmaks noored, Eestile omaselt põimiti tegevustesse digioskuste arendamise ja kultuurivaldkonna digipöörde laiemalt. Koostöömõtted valas vormi ja nende elluviimist vedas eest Loov Eesti, kellel on pikaajaline loomemajanduse arendamise kogemus Eestis ja idapartnerlusriikides.

Projekti rahastas Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus EstDev.

Traditisoonilise tantsu etteaste Windhoekis loomemajanduse konverentsil 2023

Uuendatud: 14.12.2023