Hüdroloogia

Valitsustevaheline koostöö puhta vee küsimustes on üks UNESCO tegevusvaldkondadest. UNESCOs on mitmeid vee-teemasid, kuid Eestis on laiemat kõlapinda leinud ÜRO ainus valitsustevaheline hüdroloogiaprogramm (IHP), mille Eesti rahvusliku komitee rolli täidab Keskkonnaministeeriumi juurde moodustatud veemajanduskomisjon. IHP kontaktisik Eestis on Alvina Reihan.