UNESCO konventsioonid, millega Eesti on ühinenud

Veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioon (2001)

Spordis dopingu kasutamise vastane rahvusvaheline konventsioon (2005)

Kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon (2005)

Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon (2003)

Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon (1972)

Kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsioon (1970)

Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsev konventsioon (1971)

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon (1961)

Relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsioon (1954)

Relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsiooni protokoll (1954)

Relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsiooni teine protokoll (1999)

Kultuuriväärtuste säilitamise ja restaureerimise rahvusvahelise uurimiskeskuse (ICCROM) põhikiri (1993)

Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkulepe (1950)

Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkuleppe protokoll (1976)

Kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise konventsioon (1997)

Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsioon (1971)

Riikidevaheliste ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamise konventsioon (1958)