IKT ja meedia

UNESCO kommunikatsiooni ja informatsiooni programm tegeleb laia teemaderingiga, mis hõlmab juurdepääsu informatsioonile, meediat, ajakirjandus- ja väljendusvabadust, dokumendipärandi säilitamist ja infotehnoloogia vahendite kasutamise tõhustamist. Laiemalt on tuntud maailma mälu programm  ja selle rahvusvaheline register