2022. aasta tegevused

15.03-13.04.2022 oli eSwatinis Eesti vabatahtlik Meelike Terasmaa. Meelike töötab igapäevaselt HARNOs eripedagoogika teemadel ja on juhendanud koolides robootika- ja spordiringe. Meelikese lähetus eSwatini komisjoni oli haridusekeskne – sel ajal toimusid komisjonide koostöös ja ERKi rahalisel toel eSwatini ühendkoolide aastakonverents, kestlikku arengut toetava hariduse kooliprojektide auhinna väljakuulutamine, eSwatini maapiirkonnakoolide võimestamine ja sidumine Eesti sõpruskoolide projekti, robootikakoolitused ja -huviringi piloteerimine kolmes eSwatini koolis, kohtumised eSwatinis UNESCO mandaadiga seotud organisatsioonide ja ekspertidega. Lisaks töistele toimetamistele võttis Eesti vabatahtlik osa kohalikust kultuuri- ja pärimuselust, osales traditsioonilisel Buganu tantsufestivalil ja lõikustalgutel.

Kui varasemalt on toimunud eSwatiniga haridusvaldkonnas koostöö peamiselt maailmahariduse ja noorte vallas, siis robootika oli seni tehtule hea täiendus, innustav ja silmaringi avardav kogemus kõigile osapooltele. Meelikese sõnul oli nii eSwatini haridusministeeriumil kui ka kooliperedel robootikaõppe vastu huvi suur, õpilased olid innukad ja täis tegutsemistahet ning esimesed katsed läksid väga edukalt. Haridusministeeriumi IKT valdkonna inimesed on huvitatud Eesti kogemusest ja arengutest selles vallas. UNESCO ERK tänab VHK ja Tamsalu Gümnaasiumi, kes 2021. aasta suvel eSwatini kolleegi visiidi ajal oma robootikaõppega seotud kogemusi jagasid, ning MTÜd Robootika, kes robootikakomplektide valikul nõuga abiks oli.

Robootikahuviring Mhlatane keskkoolis. Foto: Meelike Terasmaa

Enne lähetust panustas Meelike 2021. aastal toimunud eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajakoolituste sarja toimumisse ja läbis 2022. aasta veebruaris-märtsis UNESCOt tutvustava lühiprogrammi. Lühiprogrammi raames kohtus Meelike UNESCO teemadega seotud Eesti ekspertidega, kes tutvustasid UNESCO mandaati ja rahvuskomisjonide tööd, “Inimene ja biosfäär” programmi, Eesti hariduspoliitika ja UNESCO seoseid, UNESCO ühendkoole ja õppetoole ning kultuuripärandi valdkonda. Ettevalmistusprogrammi lõpetas jutuajamine 2019. aastal eSwatinis käinud vabatahtlikuga. Suur tänu kõigile, kes UNESCOt tutvustavasse lühiprogrammi panustasid: UNESCO ERKi sekretariaat ja nõukogu esinaine prof. Kristin Kuutma, Ulvika Hurt, Katrin Rein, Anna Linda Tomp, Lia Rosenberg, Kärt Leppik, Maria Ivanova ja Laura Toomlaid.

Rohkem fotosid ja videoid Meelikese eSwatini lähetusest leiab UNESCO ERKi Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/UnescoERK

Robootika jätkukoolitused

Märtsis-aprillis eSwatinis alustatud robootika pilootprojekt sai jätkutegevused. Tamsalu Gümnaasiumi arendusjuhi Villu Varblase ja õpetaja Anne Kraubneri eestvedamisel toimusid novembris veebi teel kaks robootikaalast koolitust, mis pakkusid eSwatini koolide õpilastele võimaluse jagada oma kogemusi ning arendada ühes õpilastega oma teadmisi ja oskuseid robootikakomplektiga. Veebipõhistel koolitustel osalesid kõik kolm robootikat piloteerivat kooli – Motshane algkool, Ngomane keskkool ja Mhlatane keskkool. Suur tänu, Tamsalu gümnaasium!

Robootika jätkukoolitus eSwatini koolidele. Foto: Meelike Terasmaa

Uuendatud: 18.08.2023