2023. aasta tegevused

2023. aastal jätkasime rahvuslike komisjonide vahelist suhtlust ja infovahetust. eSwatini rahvuslikus komisjonis oli enesekaemuse ja muutuste aeg – mõtestati komisjoni eesmärke ja tegevusi ning sekretariaadi tööd, toimusid muutused sekretariaadi koosseisus. Eesti rahvuslik komisjon jagas veebikohtumistel eSwatiniga kogemusi oma tööst varasemalt riigi sihtasutusena ja alates 2023. aastast kultuuriministeeriumi koosseisus iseseisva üksusena, komisjoni struktuurist ja kehamitest, peamistest töösuundadest ja sekretariaadi tööst, siseriiklikust UNESCO võrgustike korraldusest.

Lisaks üldisele nõustamisele viisime 2023. aasta teises pooles koostöös eSwatini ja Namiibia rahvuslike komisjonidega ellu elava pärandi alase projekti UNESCO ühendkoolidele. Projekti kohta saab lähemalt lugeda siit.

Uuendatud: 14.12.2023