2019. aasta tegevused

2019. aastal viisid Eesti ja eSwatini rahvuslikud komisjonid ellu koostöö pilootprojekti. Eesti vabatahtliku leidmiseks korraldas UNESCO ERK avatud konkursi ja konkursi läbis edukalt Laura Toomlaid, kes lõpetas juunis õpingud Tartu Ülikoolis ajaloo ja rahvusvaheliste suhete alal. Laural oli varasem kogemus vahetusõpilasena Ghanast ning auhinnareisilt Ugandast. 

Vabatahtliku programmi raames osales Laura augustist oktoobrini Eesti ja eSwatini rahvuslike komisjonide töös. 29.07–15.08 oli Laura kaasatud UNESCO ERKi töösse ning need kolm nädalat Tallinnas olid pühendatud UNESCO programmide ja rahvuslike komisjonide töö tundma õppimisele. UNESCO ühendkoolide tegevust tutvustasid nii haridusprogrammide koordinaator Madli Kumpas kui ka UNESCO ühendkoolide koordinaator Viktoria Rudenko MTÜst Mondo. UNESCO MAB programmi olemusest ja tegevustest Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal andis ülevaate Toomas Kokovkin. UNESCO kultuuripärandialase tegevusega tutvus Laura kultuuripärandi brošüüride ja materjalide kaudu. Samuti vestles Laura lähetuseks ettevalmistamisel Kaisa Mustinguga Haridus- ja Teadusministeeriumist, kes andis ülevaate Eesti haridussüsteemi üleüldisest korraldusest.

Seejärel suundus Laura eSwatinisse, kus ta töötas UNESCO rahvuslikus komisjonis kohaliku haridusprogrammide ja UNESCO ühendkoolide koordinaatori Nicky Nelisiwe Ndwandwe juhendamisel. eSwatinis oli Laura vabatahtliku perioodi peamine fookus UNESCO ühendkoolide võrgustikul. Laura aitas korralda ja läbi viia eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajatele mõeldud koolituspäeva, mille eesmärk oli laiemalt tutvustada UNESCO ühendkoolide võrgustiku olemust ning tegevuste eesmärke, ÜRO kestliku arengu eesmärke, maailmakodanikuhariduse ja kestlikku arengut toetava hariduse põhimõtteid ja projekte.

Samuti aitas Laura luua suhteid Eesti ja eSwatini UNESCO ühendkoolide vahel. Laura külastas kümmet eSwatini UNESCO ühendkooli eesmärgiga tutvuda koolides elluviidavate kestlikku arengut edendavate tegevustega ning tutvustada Eesti-eSwatini sõpruskoolide võimalust ühendkoolide võrgustike raames. Lisaks neile tegevustele viis Laura ellu jätkukoolituse külastatud koolide õpetajatele. Töötuba oli üles ehitatud grupitöö ülesannetel, mille kaudu õpetajad omandasid praktilisi oskusi edendamaks koolides kestlikku arengut toetavat haridust ja maailmakodanikuharidust. Kümnest külastatud eSwatini UNESCO ühendkoolist alustasid viis sõpruskooli suhet Eesti kooliga.

Laura muljed eSwatinist olid väga positiivsed ning vabatahtliku periood oli Eesti noorele motiveeriv, innustav ja silmi avav.

Vabatahtliku perioodi järeltegevustena tegi Laura koolikülastusi ja osales Eesti UNESCO ühendkoolide tegevustes, et jagada eSwatinist saadud muljeid ja kogemusi õpilaste ja õpetajatega, kirjutas artikli Horisondi 2020. aasta esimesse numbrisse ning valmistas ette eSwatini-teemalise fotonäituse.

Umhlanga tseremoonia eSwatinis. Foto: Laura Toomlaid