UNESCO dokumendid

UNESCO põhikiri

UNESCO programm ja eelarve kinnitatakse iga 4 aasta tagant peakonverentsil.

UNESCO võtab iga 6 aasta tagant vastu keskpika strateegia, mis sisaldab strateegilisi eesmärke ja organisatsiooni töö oodatavaid tulemusi.

Kõik UNESCO konventsioonid

Kõik UNESCO deklaratsioonid

Kõik UNESCO soovitused