Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu

Nimistu loomiseks andis tõuke liitumine UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga. See on üks osa laiemast vaimse kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise protsessist. 

Rahvakultuuri keskus haldab veebipõhist andmebaasi, mille eesmärgiks on kajastada Eesti rikkalikku ja eriilmelist kultuurimaastikku – nähtusi, teadmisi, oskusi – esmajoones aga tutvustada inimesi, kes neid loovalt kannavad. Kaasata  soovitakse võimalikult palju huvilisi, väärtustades seeläbi elu ja inimesi igas Eestimaa nurgas ning suurendades kultuuripärandi ühiskondlikku kõlapinda.  Erilise” ja “silmatorkava” kõrval peaksime märkama ka “tavalist”, kaduva kõrval hindama olemasolevat, ka esmapilgul argiseid teadmisi ja oskusi.

Nimistu on kogukondade häälekandja ning on koostatud nö alt üles põhimõttel. Kogukonnad saavad juhtida tähelepanu sellele, mis on nende endi jaoks kõige tähtsam. Lugejale on nimistu sissevaateks oma kaasmaalaste ja kaasaegsete ellu ja mõttemaailma, kuna tutvustab sõnas, helis ja pildis vaimset kultuuripärandit sellisena nagu see „elab” ja toimib tänases ühiskonnas.