Vaimse kultuuripärandi infovihikud

Vaimne kultuuripärand tähendab selliseid põlvest põlve edasiantud teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid, mis on kogukondadele omased ja olulised ka praegusel ajal. Rikkalikult illustreeritud vaimse kultuuripärandi infovihikud

  • annavad aimu vaimse kultuuripärandi olemusest ja kirevusest
  • räägivad UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni sisust ja saamisloost
  • tutvustavad nii laias maailmas kui ka Eestis vaimse pärandi hoidmiseks tehtut

Infovihikud valmisid UNESCOs 2009. aastal ja on nüüd kättesaadavad ka eesti keeles. Eestikeelse väljaande süda on vihik “Vaimne kultuuripärand Eestis“, mis räägib vaimsest pärandist ja selle hoidmisest siinsete näidete varal.

Eestikeelsed infovihikud valmisid UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ja rahvakultuuri keskuse koostöös. Nende väljaandmist toetas ka kultuuriministeerium.

Vaimse kultuuripärandi infovihikute koduleht