2016/17. õa tegevused

17.11.2016 tähistame filosoofiapäeva. Selle aasta teema on „Tehnoloogilise Utoopia võimalikkus“. Filosoofiapäev toimub traditsiooniliselt Tartus ja koostöös TÜ Eetikakeskuse ning aktiivsete filosoofiaõpetajatega, päevakava leiab siit.

01.12.2016 korraldab Tallinna Tehnikagümnaasium ühendkoolide koordinaatoritele ning õpilasomavalitsustele kultuuripärandi-teemalise konverentsi.

09.02.2017 on gümnasistid oodatud välisministeeriumisse ÜRO seminaripäevale.

Aprillis 2017 toimub ÜRO simulatsioon Ukrainas Lvivis. Eestist osalevad simulatsioonil umbes 25 õpilast. Nende seas on ka noori, kes on järgmistel aastatel Eestis abiks simulatsiooni korraldamisel.

Mai lõpus/juuni alguses 2017 on Euroopa kestliku arengu nädal, mille raames toimuvad töötoad ja julgustatakse koole jätkusuutliku arengu teemasid koolis käsitlema.

Head ja tegusat kooliaastat kõigile!