Koostöö Ukraina UNESCO ühendkoolidega

Alates 2014. aastast on Eesti UNESCO ühendkoolid teinud koostööd Ukraina UNESCO ühendkoolidega. Koostöö on peamiselt toimunud ÜRO matke programmi raames, mis kuulub Eesti UNESCO ühendkoolide iga-aastaste tegevuste sekka. ÜRO matke on rollimäng, mille eesmärk on tutvustada õpilastele isikliku kogemuse kaudu ÜRO ja selle allorganisatsioonide töökorraldust ja otsustusprotsesse. Eesti ühendkoolide koordinaator MTÜ Mondo korraldab koostöös Eesti ÜRO matke noortega matket nimega Estonian Model United Nations (EstMUN). EstMUNi kohta saab lähemalt lugeda siit.

Ukrainas on toimunud nii oblastiülesed, regionaalsed kui ka kooliülesed ÜRO simulatsioonid, milles on Eestist innustust saanuna osalenud Ukraina UNESCO ühendkoolide õpilased. Luhanski oblasti kooli õpilased on osalenud ka EstMUNil ning 2017. aastal toimus eestlaste kaaskorraldusel ÜRO matke Lvivis.

Tulevikus soovime taas kontakte Eesti ja Ukraina UNESCO ühendkoolide vahel tugevdada ja leida võimalusi kas õpetajate täiendkoolitusteks, õpilaste õpirändeks või ÜRO simulatsioonide korraldamiseks mõlema riigi osalusel.