UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon moodustati Vabariigi Valitsuse korraldusega 17. augustil 1992 (nr. 317-k) vastavalt UNESCO põhikirja VII artiklile ning kooskõlas UNESCO Rahvuslike Komisjonide hartaga. Alates 1999. a tegutseb UNESCO ERK sihtasutuse vormis. 

UNESCO ERK on ühenduslüliks ja koordineerijaks UNESCO peakorteri ja UNESCO tegevusega seotud isikute ja asutuste vahel Eestis. Komisjon koosneb kolmest struktuuriüksusest: nõukogu, nõukoda ja sekretariaat.

Sekretariaadis töötab 3 inimest:

 • Peasekretär Kerli Gutman
 • Haridusprogrammide koordinaator (arengukoostöö ja Aafrika suund) Madli Kumpas
 • Haridusprogrammide koordinaator Hanna-Liis Kaarlõp
 • Kultuuriprogrammide koordinaator Margit Siim

SA UNESCO ERK nõukogu on organisatsiooni kõrgeim juhtimisorgan. Koosseis 14. 01.2022 seisuga:

– Kristin Kuutma – Nõukogu esimees, Tartu Ülikool
– Reet Palis – Kultuuriministeerium
– Asta Tuusti – Keskkonnaministeerium
– Anna Linda Tomp – Haridus- ja Teadusministeerium
– Eve Sirp – Välisministeerium
– Siim Raie – Muinsuskaitseamet
– Riina Laigo – Rahandusministeerium 

UNESCO ERK nõuandev organ on nõukoda, kus on kuni 25 liiget. Nõukoja ülesandeks on nõukogu ja juhatuse nõustamine UNESCO teemavaldkondadesse kuuluvates küsimustes ning konventsioonide ja programmide rakendamises osalemine. Nõukotta kuuluvad UNESCO programmide, projektide ja võrgustike Eesti esindajad. Koosseis 14.01.2022 seisuga:

 • Toivo Jullinen – UNESCO maailma mälu programmi Eesti kontaktpunkt;
 • Kärt Leppik – Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku koordinaator; 
 • Maria Ivanova – UNESCO Läänemere projekti Eesti koordinaator;
 • Anna Põrh – UNESCO valitsustevahelise hüdroloogiaprogrammi Eesti rahvusliku komitee esindaja;
 • Toomas Kokovkin – UNESCO programmi “Inimene ja biosfäär” Eesti kontaktpunkt, UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala nõukoja esindaja; 
 • Marja Unt – Tartu kui UNESCO kirjanduslinna kontaktpunkt; 
 • Ave Matsin – Viljandi kui UNESCO rahvakunsti- ja käsitöölinna kontaktpunkt;
 • Lennart Sundja – Tallinna kui UNESCO muusikalinna kontaktpunkt;
 • Heikki Bauert – UNESCO geoparkide ja geoteaduste programmi Eesti kontaktpunkt; 
 • Riin Alatalu – EKA pärandiuuringute UNESCO õppetooli esindaja

UNESCO ERK nõukoja töökord