UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon moodustati Vabariigi Valitsuse korraldusega 17. augustil 1992 (nr. 317-k) vastavalt UNESCO põhikirja VII artiklile ning kooskõlas UNESCO Rahvuslike Komisjonide hartaga. Alates 1999. a tegutses UNESCO ERK sihtasutuse vormis. 1. jaanuaril 2023 alustas UNESCO Eesti rahvuslik komisjon tööd kultuuriministeeriumi iseseisvaid ülesandeid täitva struktuuriüksusena.

UNESCO ERK on ühenduslüli ja koordineerija UNESCO peakorteri ja UNESCO tegevusega seotud isikute ja asutuste vahel Eestis. Komisjon koosneb kolmest struktuuriüksusest: täitevkogu, eksperdikogu ja sekretariaat.

Sekretariaadis töötavad:

 • Peasekretär Kerli Gutman-Normak
 • UNESCO haridus- ja teadusprogrammi koordinaator (arengukoostöö ja Aafrika) Madli Kumpas
 • UNESCO haridus- ja teadusprogrammi koordinaator Hanna-Liis Kaarlõp
 • UNESCO kultuuriprogrammi koordinaator Margit Siim

UNESCO ERKi täitevkogu ülesanne on nõustada UNESCO ERK-i tema põhiülesannete täitmisel. 4-aastase mandaadiga täitevkogu koosseisu kuuluvad välisministeeriumi, kultuuriministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja UNESCO ERK-i eksperdikogu esindajad. Aastatel 2023–2026 on täitevkogu juht eksperdikogu esindaja prof Kristin Kuutma.

UNESCO ERKi eksperdikogu koosneb UNESCO programmide, võrgustike ja projektidega seotud ekspertidest. Eksperdikogu moodustab UNESCO ERKi peasekretär neljaks aastaks. Eksperdikogu nõustab täitevkogu ja sekretariaati oma teemavaldkonda kuuluvates küsimustes, osaleb UNESCO programmide ja projektide riigisiseses rakendamises, UNESCO võrgustike tegevuses ning rahvusvahelises koostöös.

2023. a seisuga tegutseb eksperdikogu järgmises koosseisus:

 1. Toivo Jullinen – UNESCO maailma mälu programmi Eesti kontaktpunkt;
 2. Marja Unt – UNESCO kirjanduslinn Tartu koordinaator;
 3. Anna Põrh – UNESCO valitsustevahelise hüdroloogiaprogrammi Eesti rahvusliku komitee esindaja;
 4. Maria Ivanova – UNESCO Läänemere projekti Eesti koordinaator;
 5. Kairi Põldsaar -UNESCO rahvusvahelise geoteaduste ja geoparkide programmi Eesti kontaktpunkt;
 6. Marje Tõemäe – UNESCO muusikalinn Tallinn koordinaator;
 7. Kristin Kuutma – Tartu Ülikooli vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli esindaja;
 8. Meelike Terasmaa – UNESCO ühendkoolide Eesti koordinaator;
 9. Toomas Kokovkin – UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala esindaja;
 10. Ave Matsin – UNESCO käsitöö ja rahvakunstilinn Viljandi koordinaator;
 11. Riin Alatalu – Eesti Kunstiakadeemia UNESCO pärandiuuringute õppetooli esindaja.