Konventsiooni rakendamise aruanne 2012

Kõik vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooniga liitunud riigid peavad UNESCOle esitama perioodilisi aruandeid. 2012. aasta detsembris esitas Eesti UNESCOle esimese perioodilise aruande selle kohta, kuidas on Eestis viidud ellu konventsiooni põhimõtteid. Lisaks anti aruandes ülevaade rahvusvahelistesse vaimse kultuuripärandi nimekirjadesse kantud kultuurinähtuste käekäigust: Kihnu kultuuriruumist, laulu- ja tantsupidudest ning seto leelost.

Aruande koostamises osalesid kultuuriministeerium, vaimse kultuuripärandi nõukogu, rahvakultuuri keskus, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ning nimetatud kogukondade esindajad: kihnlased, setod ning laulu- ja tantsupeo sihtasutus koostöös rahvakultuuri keskseltsidega.

Lisainfo 

Järgmine aruanne tuleb Eestil ja teistel Euroopa riikidel esitada 15.12.2021 ja seejärel iga kuue aasta tagant.