Projekti “Elav, põnev ja kirev vaimne kultuuripärand” taust

Veebinäituse leiad siit

Fotogaleriid projekti läbiviimisest koolides saad külastada siin.

Projekti tutvustus 

2013 kultuuripärandi aasta tähistamiseks korraldasid UNESCO Eesti rahvuslik komisjon, rahvakultuuri keskus ja Sally Stuudio üle-eestilise uurimistöödel põhineva kunstinäituse “Elav, põnev ja kirev vaimne kultuuripärand”, kuhu oodati osalema 14 – 19-aastaseid koolinoori.

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärk oli vaimse kultuuripärandi märkamine, teadvustamine, mõtestamine ja populariseerimine läbi õpilaste uurimis- ja kunstitööde nii koolinoorte seas kui ka Eesti ühiskonnas laiemalt. Oluline oli ka õpilaste loovuse arendamine.

Alleesmärkideks olid:

  • tähistada kultuuripärandi aastat vaimse kultuuripärandi teemalise näitusega Viljandis ja Tallinnas.
  • pakkuda koolidele üle Eesti võimalust tähistada kultuuripärandi aastat vaimse kultuuripärandi teemalise ettekannetepäevaga ja üleriigilisel kunstinäitusel osalemisega.
  • avardada arusaama oma kodukandi kultuuripärandist ja mõtestada seda koolis lahti, et noored kasvaksid kultuurimõistjateks, -hoidjateks ja -edasiviijateks.
  • tutvustada avalikkusele eri kogukondade/piirkondade vaimset kultuuripärandit. See suurendab ühiskonna sidusust, aitab paremini mõista oma kaasmaalasi.
  • väärtustada kunstiharidust UNESCO rahvusvahelise kunstihariduse nädala raames ning aidata viia ellu UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni eesmärke.

Projekti etapid

Detsembris 2012 toimus kunstiõpetajate koolitus, kus tutvustati põhjalikult vaimse pärandi olemust ja kultuuripärandi uurimist kooliõpilastega. Samuti andis kunstiõpetajate koolituspäev õpetajatele inspiratsiooni, kuidas käsitleda vaimse kultuuripärandi teemat kaasaegse kunsti vahenditega. Koolitus andis ülevaatliku kokkuvõtte idee loomisest teostuseni: grupitööna arutati võimalusi teema avamiseks, kontseptsiooni loomiseks ning idee väljendamiseks kunsti vahenditega. Täpsem kokkuvõte toimunud koolituspäevast on siin

Projekti teises etapis toimus töö koolides: õpilased uurisid oma kodukandi vaimset pärandit ja jagasid teadasaadut kaaslastega. Kaasates projekti erinevate ainevaldkondade õpetajaid, sai lõimida õppeaineid ning suunata suuremat hulka õpilasi vaimset kultuuripärandit uurima. Uurimistöö juhendi leiad siit. Oma töö põhjal lõid noored mõtestatud kunstikavandeid. Koolisisesed ettekannetepäevad ja kunstitööde kavandite näitused aitasid tutvustada vaimset kultuuripärandit terves koolis.  

Projekti üheks lõppväljundiks oli kunstitööde näitus Viljandi linnagaleriis. Näitusel osalevate tööde autorid ja juhendajad said Viljandis osa elamuspäevast (näituse ülesseadmine, töötoad, ühine lõuna, koolikontsert ja näituse pidulik avamine). Suvel sai näitust näha Tallinnas Vabaduse väljaku tunneli Eksperimentaalgaleriis ja galeriis Aatrium (Harju 6), sügisel olid kunstitööd eksponeeritud Paide kultuurikeskuses ja Haapsalu kunstikooli galeriis, lisaks saab endiselt töödega tutvuda veebikeskkonnas

Projekti toetasid pärandiaasta, hasartmängumaksu nõukogu, kultuuriministeerium, Lääne maavalitsus ja Edelaraudtee.