Valitsustevaheline okeanograafia komisjon (IOC)

UNESCO valitsustevaheline okeanograafia komisjon (IOC) loodi 1960. aastal ning on ainus mereteadusega tegelev keham ÜRO süsteemis. Eesti on IOC liige alates 10.03.1992. IOC tegeleb mereseirega seotud juhiste ja metoodikatega, keskkonnamõjude hindamisega, andmete kogumise ja avaldamisega, tehnoloogia siirdega, kompetentsi ja teaduskoostöö arendamise jm seonduvate mereteaduse valdkondadega. UNESCOle kontaktiks on Eestis Kskkonnaministeerium.