Eesti mandaat maailmapärandi komitees 2009-2013

Eesti valiti maailmapärandi komiteesse 2009. a. maailmapärandi konventsiooni üldkogul ning liikmesuse periood kestis 2013. aasta hilissügiseni.   

Eesti kandidatuuri valmistasid ette välisministeerium ja Eesti saatkonnad, kultuuriministeerium, keskkonnaministeerium ning UNESCO Eesti rahvuslik komisjon. Eesti osales nelja aasta jooksul UNESCO maailmapärandi komitee töös ekspertide grupiga, mida juhtisid professor Mart Kalm kunstiakadeemiast ja Urve Sinijärv keskkonnaministeeriumist.

Komitee liikmesriigid valitakse reeglina neljaks aastaks, arvestades vajadust tagada maailma eri piirkondade ja kultuuride õiglane esindatus. Liikmesriigid valivad oma esindajateks kultuuri- ja looduspärandi eksperdid. Komitee korralised istungid toimuvad kord aastas, võimalik on ka erakorraliste istungite toimumine.

Komitee seisab hea kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsiooni tõhusa rakendamise eest maailmas, koostab konventsiooni rakendusjuhised ja esitab need üldkogule kinnitamiseks; määrab maailmapärandi fondi kasutamise põhimõtted; hindab fondi saabunud rahataotlusi ja otsustab rahaeraldused. Samuti langetab komitee ekspertorganisatsioonide (ICOMOS, IUCN) hinnangutele tuginedes lõppotsuse selle kohta, millised esitatud paikadest maailmapärandi nimekirja lülitatakse, vaatab läbi liikmesriikide poolt iga kuue aasta tagant esitatavad perioodilised aruanded maailmapärandi konventsiooni rakendamise ja maailmapärandi nimekirja kuuluvate paikade seisukorra kohta. Kui objektide seisukorraga on probleeme, palub komitee liikmesriikidel võtta tarvitusele abinõud.