Eesti, eSwatini ja Namiibia koolide ühisprojekt 2023

2023. aastal osalesid UNESCO ühendkoolid Eestist, eSwatinist ja Namiibiast ühisprojektis. Projekt ühendas elavat pärandit ja haridust, keskendudes temaatiliselt loodusega seotud traditsioonilistele mängudele. Projekti eesmärk oli väärtustada elavat pärandit ning anda õpilastele võimalus oma elavat pärandit  jagada ja õppida tundma teiste maailma laste elavat pärandit.

Õpilaste poolt projektiks valitud traditsiooniline mäng võis olla näiteks rahvamäng või populaarne õuemäng, olgu selleks esimese vihma üle rõõmustamine, pimesikk, keks või pallimäng. Üheskoos mängimiseks ja teistele koolidele tutvustamiseks sobis iga mäng, kui see vastas kohalikule kontekstile ja vajadustele ning seda mängiti piirkonnas, kus kool asub.

Projekti algataja oli UNESCO Eesti rahvuslik komisjon koos eSwatini ja Namiibia rahvuslike komisjonidega, infot vahendasid ja kaasa mõtlesid ühendkoolide riiklikud koordinaatorid ja projekti viisid ellu ühendkoolide koolipered. Projektis osalesid: Eestist Konguta kool, Keeni kool, Pärnu Kuninga tänava põhikool ja Rakvere põhikool; eSwatinist U-Tech High School, St Marks High School ja Motshane Primary; Namiibiast Leevi Hakusembe Senior Secondary School ja Erongosig Primary School.

Suur tänu osalenud koolidele ja õpilastele! Ülevaatlik video koolide saadetud materjalidest:

Elav pärand ehk teisisõnu vaimne kultuuripärand on miski, mida ei saa käega katsuda. See tähendab teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid, mille juured on minevikus, kuid mis on inimestele omased ja olulised ka tänapäeval. Elav pärand püsib siis, kui me seda naudime ja teistega oskusi ja teadmisi jagame. Traditsioonilised mängud on hea näide elavast pärandist, mis on õpilaste jaoks asjakohane ja kaasahaarav. Koos mängimine aitab tugevdada sotsiaalseid oskusi, nagu käitumine rühmas ja koostöö tegemine. Elav pärand levib üle riigipiiride. Sarnaseid kultuurinähtusi on erinevates piirkondades ja riikides. Teabe vahetamine ja mängude võrdlemine aitab eri riikide õpilastel mõista, et kultuurid on erinevad, kuid on ka sarnasusi ja et me kõik siin maailmas oleme omavahel seotud.

eSwatini rahvusliku komisjoni haridus- ja teadusprogrammi ning UNESCO ühendkoolide koordinaatori Nicky Ndwandwe videopöördumine inglise keeles:

Uuendatud: 14.12.2023