Teadus

UNESCOs jagunevad teaduse teemad kaheks suuremaks põhiprogrammiks: loodusteadusteks ning sotsiaal- ja humanitaarteadusteks. Loodud on mitmeid rahvus- ja valitsustevahelisi programme, kehameid ja võrgustikke, kus ka Eesti ekspertidel on olnud võimalus kaasa rääkida. Puhas ja väärtustatud elukeskkond, eetika teaduses ning aus sport on mõned näited teemadest, mis meile UNESCOs olulised.