Kultuur

Kultuuri ja kultuurilise mitmekesisuse kaitsmine ja edendamine on üks UNESCO olulisi tegevussuundi. UNESCO eesmärgiks on kaitsta maailma loodus-, ehitus-, esemelist ja vaimset pärandit. UNESCO tähtsustab kultuuri rolli ühiskonna arengus ja kultuuridevahelist dialoogi. UNESCO rahvusvahelised konventsioonid aitavad tõsta teadlikkust kultuuri olulisusest ja soodustavad rahvusvahelist koostööd kultuuri valdkonnas.