UNESCO õppetoolide võrgustik

UNESCO alustas 1992. aastal õppetoolide võrgustiku programmiga, mille eesmärk on toetada UNESCO pädevusvaldkondadega seotud õppetoolide loomist ning nende institutsionaalse võimekuse tõstmist. UNESCO õppetoolide võrgustik aitab kaasa ülikoolide rahvusvahelisele koostööle, omavahelisele suhtlusele ja teadmiste jagamisele. 2021.a novembri seisuga kuulub UNESCO õppetoolide võrgustikku 865 õppetooli 115 riigist.

Alates 2018. aastast tegutseb TÜ kultuuriteaduste instituudi koosseisus vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool, mida juhatab TÜ kultuuriteaduste professor ja UNESCO ERKi nõukogu esimees Kristin Kuutma. 7. märtsil 2019 sõlmisid UNESCO peadirektor Audrey Azoulay ja Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser koostöökokkuleppe, mis loob ka ametliku koostööraamistiku UNESCO ja selle õppetooli vahel.

Õppetool on olnud Tartu Ülikooli humanitaarvaldkonna kultuuriteaduste instituudi arengueesmärk õppe- ja teadustegevuse rahvusvahelistumise suunal. Kavandatav tegevus on seotud õppetööga peamiselt magistri- ja doktoriõppe suunal, toetudes oluliselt etnoloogia ja folkloristika õppekavadele, sh 2017.a avatud ingliskeelsele magistriprogrammile „Folkloristics and Applied Heritage Studies“.

Vaimse pärandi valdkonnas on Tartu Ülikoolil plaanis arendada olemasolevatele headele kontaktidele toetuvat koostööd mitmete ülikoolidega Lätist Belgiani ja Marokost Mehhikoni, kus samuti tegutsevad vaimse pärandi UNESCO õppetoolid. Kultuuripärandi ja kõrghariduse seosed on üks UNESCO kultuurisektori uusi prioriteete ning õppetoolide võrgustikul nähakse olulist rolli konventsiooni rakendamises. 

Aastatel 2000-2016 oli Jaan Tõnissoni instituudi juures UNESCO kodanikuhariduse ja multikultuursuse uuringute õppetool. Õppetooli eesmärk oli edendada Eestis kodanikuharidust ja üldhariduse arengut tervikuna, toetades ühiskonna integratsiooniprotsessi, tihendades Eesti rahvusvahelisi sidemeid ning aidates kaasa kodanikuühiskonna toimimisele Eestis. Õppetool viis ellu vastavasisulisi seminare, uuringuid ja projekte ning avaldas materjale.

Infot UNESCO õppetoolide võrgustiku kohta leiab UNESCO veebilehel siit ja juhised õppetooliks kandideerimise kohta siit. Kui soovite kandideerida UNESCO õppetoolide programmi, võtke ühendust UNESCO Eesti rahvusliku komisjoniga: unesco @ unesco.ee, tel 644 1431.