Kultuuriline mitmekesisus

Kultuuriline mitmekesisus on mõiste, mida kohtab paljudes UNESCO kultuurivaldkonnaga seotud dokumentides. UNESCO lähtub oma tegevuses veendumusest, et just kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi austamine on parim rahu tagatis. Kultuuriline mitmekesisus loob kireva maailma, mis tagab inimvõimete ja – väärtuste kasvukeskkonna ning on seetõttu kogukondade, rahvaste ja riikide säästva arengu oluline tõukejõud. 

2001.a võttis UNESCO vastu kultuurilise mitmekesisuse ülddeklaratsiooni ja 2005.a  kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni.