Noored

UNESCO noortevaldkonnakaks peamist eesmärki on suunata noori aktiivselt ühiskonnas osalema ning omandama oskusi, mis on olulised tänapäeva maailmas hästi toimetulemiseks. UNESCO noortevaldkonna töö juhindub noorte ja liikmesriikide koostöös valminud noortestrateegiast (2014-2021). UNESCO noorteprogrammi ja tegevuste kohta saab lugeda inglise keeles UNESCO veebilehelt ning Facebookist.

UNESCO ERK hoiab sidet noortega, kes on Eestis UNESCO teemadest huvitatud ning soovivad neil teemadel kaasa rääkida. UNESCO ERK kaasab noori aruteludesse, annab noortele võimaluse vastutust võtta ja noortesuunalistesse tegevustesse sisuliselt panustada. UNESCO ERKi tegevustes osalevad noored vabatahtlikkuse alusel, oluline on soov ja aeg panustada. 

Peamiselt aitavad UNESCO ERKiga kontaktis olevad noored korraldada Eestis rahvusvahelist ÜRO matke programmi kooliõpilastele. ÜRO matke programm koosneb ühepäevastest minimatketest Eesti koolides ja rahvusvahelisest kolmepäevasest matkest, kus osalevad lisaks Eesti õpilastele õpilased Lätist, Leedust, Ukrainast jm. Matke teemad valivad korraldajad lähtuvalt aktuaalsetest ÜRO ja UNESCO teemadest ning Eesti välispoliitika ja arengukoostöö prioriteetidest. Programm toimub kevadel ja seda viivad noored ellu koostöös Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaatoriga MTÜst Mondo. ÜRO matke on toimunud 2011. aastast ning paljud UNESCO ERKi tegevusse kaasatud noored on ÜRO matke osalejate seast välja kasvanud.

Lisaks ÜRO matke programmile kaasab UNESCO ERK noori noortevaldkonna poliitikapaberite arutellu, toetab noorte osalemist Eesti esindajatena UNESCO noorteüritustel ning kohtumistel. Näiteks pakume parimale Eesti ÜRO matkel osalenud õpilasele võimalust osaleda rahvusvahelisel ÜRO matkel, meiega pikemalt seotud olnud noortel on võimalus esindada Eestit regionaalsetel UNESCO noorteüritustel ja osaleda Eesti delegatsiooni liikmena rahvuslike komisjonide kohtumistel.

Kui oled huvitatud osalemisest UNESCO ERKi noortesuunalises tegevuses, võta ühendust unesco @ unesco.ee.