Spordis dopingu kasutamise vastane rahvusvaheline konventsioon

Liikumisharrastus ning sport kuuluvad samuti UNESCO teemade ringi. UNESCO on edukalt panustanud rahvusvahelisse dopinguvastasesse võitlusesse, mille tulemusel võeti UNESCO peakonverentsil 19. oktoobril 2005 vastu Spordis dopingu kasutamise vastane rahvusvaheline konventsioon.  Konventsiooni eesmärk on dopingu kõrvaldamist silmas pidades edendada UNESCO kehakultuuri ja spordi valdkonna strateegia ja programmide kohaselt dopingu spordis kasutamise tõkestamist ja selle vastu võitlemist. Eesti kiitis konventsiooni heaks 1.10.2007. Igal aastal uuendab WADA (The World Antidoping Agency) konventsiooni lisaks olevat WADA koodeksit, mille konventsiooni liikmesriigid seejärel heaks kiidavad. Konventsiooni kontaktpunkt Eestis on Kultuuriministeerium.