2018/19. õa tegevused

15. september 2018 Koolide aastaaruannete esitamise tähtaeg

18.-21. september 2018 BSP ja ASPnet rahvusvaheline konverents “Global Citizen 2030” Saksamaal Dampis

29. september 2018 Õpilaskonverents “Ühinenud koolid muutuvas maailmas” Ülenurme Gümnaasiumis

30. september 2018 Õpetajate ja koolijuhtide seminar “Ühinenud koolid muutuvas maailmas” Tartu Loodusmajas

1. oktoober-30. november 2018 Rahvusvaheline Läänemere-teemaline veebiviktoriin. Parimad Eesti õpilased saavad võimaluse olla 2019. a kevadel töövarjuks Eesti loodusteadlaste ja maailmahariduse eestvedajate juures.

16. november 2018 Filosoofiapäev “Teema: tehisintellekt” Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna hoones

26.-28. november 2018 Õpetajate õppereis Helsingisse ja Oulusse. Õppereisil tutvutakse kestlikku arengut toetava hariduse ja maailmakodanikuhariduse ülekooliliste lähenemiste parimate praktikatega, samuti on kavas Soome Haridusameti ja Oulu Ülikooli maailmahariduse õppetooli külastused.

oktoober-detsember 2018 Maailmapäevade konkurss õpetajatele ning Vikipeedia konkurss “Iseseisvalt maailmahariduses(t)” õpilastele. Mõlema konkursi peaauhind on õppereis Myanmari koos MTÜ Mondo eksperdiga aprillis 2019.

1. veebruar 2019 ÜRO matke 2019. a programmi algus ja ettevalmistav seminar õpilastele

jaanuar-märts 2019 Kestliku arengu eesmärkide teemaline süvaõppekursus õpetajatele

märts 2019 ÜRO matkeks ettevalmistavad rollimängud Tartu Hiie Koolis (19.03), Tallinna 21. Koolis (20.03) ja Narva Vanalinna Riigikoolis (22.03)

25.-28. aprill 2019 Õpilaste rahvusvaheline ÜRO matke Noarootsi Gümnaasiumis

30. mai-5. juuni 2019 Euroopa kestliku arengu nädala tähistamine koolides

26.-29. august 2019 BSP 30. juubeliaastale ning loodusteaduste ja maailmahariduse lõimingule pühendatud rahvusvaheline laager ja õpetajate seminar Roosta Puhkekülas

Uuendatud: 13.09.2019