Balti keti dokumendipärand

Eesti, Läti ja Leedu esitasid maailma mälu registrisse valiku kõige esinduslikumaid Balti keti dokumente, mis on hoiul Eesti Rahvusarhiivis, Läti Rahvarinde muuseumis ja Leedu Rahvusarhiivis. Balti keti mahukas dokumendipärand koosneb selle ajaloolise sündmusega seotud eripalgelistest dokumentidest. Balti keti dokumendipärand kanti maailma mälu registrisse 2009.a juulis. Kandetaotluse ettevalmistamine algas 2005. aastal, kui Eesti, Läti ja Leedu eksperdid selle mõtte välja käisid ning pidasid nõu Poola ja Saksa kolleegidega.

Balti töögruppi kuulunud inimesed esindasid kolme riigi rahvusarhiive, rahvusraamatukogusid, kultuuriministeeriume, maailma mälu programmi rahvuslikke komiteesid, UNESCO rahvuslikke komisjone, Läti Rahvarinde muuseumit ja Eesti Okupatsioonimuuseumit. Eriline tänu kandetaotluse ettevalmistamisel tehtud töö eest kuulub järgmistele inimestele: Dr Česlovas Laurinavičius, Dr Vladas Sirutavičius, Loreta Čaplinskienė, Inga Vizgirdienė, Angonita Rupšytė, Asta Dirmaitė ja Danguolė Reikaitė Leedust; Mari Siiner, Dr Indrek Jürjo, Dr Olaf Mertelsmann, Ivi Tomingas, Heiki Ahonen, Doris Kareva, Margit Siim ja Kerli Gutman Eestist; Andris Vilks, Meldra Usenko, Aldis Pūtelis, Andrejs Vasiļjevs, Uldis Straujums, Inta Rudzīte, Valdis Muktupāvels, Rolands Ozols ja Anita Vaivade Lätist; professor Wojciech Falkowski, Wladyslaw Stepniak ja Tomasz Komarowski Poolast ning Christine M. Merkel Saksamaalt. Balti riikide UNESCO rahvuslikud komisjonid on tänulikud ka Abdelaziz Abidile ja Joie Springerile UNESCO sekretariaadist taotluse vormistuslikku külge puudutavate nõuannete eest.

Lisainfot Balti keti dokumendipärandi kohta leiab aadressilt www.balticway.net