Vabatahtliku konkurss eSwatinisse 2020

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon kuulutab välja konkursi vabatahtliku kohale Eesti ja eSwatini (endise nimega Svaasimaa) rahvuslike komisjonide koostöö raames. Konkursiga otsitakse ühte Eesti noort vanuses 21–32 aastat, kellel avaneb võimalus töötada Eesti ja eSwatini komisjonides perioodil 06.07.2020–31.10.2020. Vabatahtliku töö keskmes on UNESCO rahvuslike komisjonide töö noorte ja haridusvaldkonnas.

Vabatahtlik on kaasatud 06.07.2020–31.07.2020 0,5 koormusega UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni töösse asukohaga Tallinnas ja 01.08.2020–31.10.2020 täiskoormusega UNESCO eSwatini rahvusliku komisjoni töösse asukohaga Mbabanes. Esimesed kolm nädalat Tallinnas on pühendatud UNESCO programmide ja rahvuslike komisjonide töö tundmaõppimisele ning eSwatini lähetuseks ettevalmistamisele. Kolmekuulise lähetuse jooksul eSwatinisse osaleb vabatahtlik UNESCO eSwatini rahvusliku komisjoni töös, sh:

– panustab komisjoni projektide elluviimisse koos teiste vabatahtlikega Saksamaalt ja eSwatinist,

– osaleb UNESCO ja rahvusliku komisjoni mandaadiga seotud kohtumistel ja sündmustel,

– assisteerib eSwatini rahvusliku komisjoni haridus- ja teadusprogrammide koordinaatorit,

– osaleb eSwatini UNESCO ühendkoolide sündmustel, toetab ja aitab ülal hoida suhteid ja ühisprojekte Eesti ja eSwatini UNESCO ühendkoolide vahel,

– juhendab ja korraldab koos eSwatini rahvusliku komisjoni haridus- ja teadusprogrammide ning ühendkoolide koordinaatoriga eSwatini UNESCO ühendkoolide õpetajate koolituspäeva.

Vabatahtlikuks ootame kandideerima 21–32-aastaseid Eesti kodanikke, kellel on:

– bakalaureusekraad (diplom väljastatud hiljemalt juunis 2020, magistrikraad on eelis),

– inglise keele oskus väga heal tasemel,

– baasoskused IKT vallas,

– teadmised poliitikateadustest, rahvusvahelistest suhetest, haridus- vm seotud valdkondadest,

– huvi UNESCO töö vastu (UNESCO töö ja programmidega seotud varasem kogemus on eelis),

– iseloomuomadused nagu avatus ja sõbralikkus, töökus ja paindlikkus,

– head sotsiaalsed oskused ja õppimissoov ning austus teiste kultuuride vastu.

Lähetusel olles on vabatahtlikule peamiseks toeks ja juhendajaks eSwatini rahvusliku komisjoni haridus- ja teadusprogrammide koordinaator, samuti viibivad samal ajal eSwatinis UNESCO Saksamaa rahvusliku komisjoni lähetatud noored vabatahtlikud.

UNESCO ERK katab vabatahtliku eSwatini lähetusega seotud transpordi- ja majutuskulud, reisi- ja tervisekindlustuse, vajalikud vaktsiinid ning peamised elamiskulud.

Kandideerimiseks saatke CV ja üheleheküljeline motivatsioonikiri e-postile unesco@unesco.ee. Motivatsioonikirjas palume mh selgitada, miks soovite osaleda UNESCO rahvuslike komisjonide töös ja mida loodate sellest kogemusest õppida. Kandideerimistähtaeg on 11.03.2020.

Lisainfo: Madli Kumpas, +372 529 5757, madli.kumpas@unesco.ee